Rødberg Kino
26. mars 2020
 
Norske kinoer er stengt inntil videre  
pga Coronaviruset